Rss  | 小山屋首页 | 小山会所 | 小山书斋 | 小山画廊 | 小山乐园 | 
当前位置:首页 > 小山书斋 > IQ测试题

数字测智商

小山屋
【字体:
小山屋7068
数字测智商(60分钟)

这是一份从数字方面来判定智商的试卷,应试对象的最佳年龄在16~40岁之间。每道题需经仔细思考方可寻出其规律性,从而得出答案。测试时间为60分钟!你可以使用纸和笔,不可以使用计算器等工具。

这则数字智商测试题是由英国著名的心理学家、个性研究专家H.J.EYSENCK(艾塞肯)所设计的一系列智商测试试卷中的一份。

在方框中填入每题问号处相应的数字

1.

18、20、24、32、?      

2.

3.

212、179、146、113、?  

4.

5.

6、8、10、11、14、14、?

6.

17 (112) 39

28 ( ? ) 49

7.

3   9   3

5   7   1  

7   1   ?

8.

7、13、24、45、?

9.

234 (333) 567

345 ( ? ) 678

10.

4、5、7、11、19、?

11.

12.

6、7、9、13、21、?

13.

4   8   6

6   2   4

8   6   ?

14.

64、48、40、36、34、?

15.

2 6   9
54 18   81 27

16.

718 (26) 582

474 ( ? ) 226

17.

15、13、12、11、9、9?

18.

9   4   1

6   6   2

1   9   ?

19.

11、12、14、?、26、42

20.

8   5   2

4   5   0

9   6   ?

21.

22.

341 (250) 466

282 ( ? ) 398

23.

24.

12 (340) 14

15 ( ? ) 16

25.

4   7   6

8   4   8

6   5   ?

26.

7、14、10、12、14、9、?

27.

28.

17 (102) 12

14 ( ? ) 11

29.

172、84、40、18、?

30.

1、5、13、29、?

31.

32.

33.

0、3、8、15、?

34.

1、3、2、?、3、7

35.

447 (336) 264

262 ( ? ) 521

36.

37.

4、7、9、11、14、15、19、?

38.

39.

3    7  16

6  13  28

9  19  ?

40. 两个数字用逗号分隔开来:

2   5   9   14  
4   8   13   19  

41.

42.

43.

44.

643 (111) 421

269 ( ? ) 491

45.

857、969、745、1193、?

46.

47. 两个数字用逗号分隔开来:

9   (45) 81

8   (36) 64

10 ( ? ) ?

48.

7、19、37、61、?

49.

5、41、149、329、?

50.


xiaoshanwu

(来源:小山屋  )

顶一下
上一篇:简单智商测试   下一篇:IQ大挑战(FLASH)
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
栏目导航
本栏目热门